Carbon Mining BV is ontstaan uit een revolutionaire zoektocht naar een manier om CO2 vervuiling terug te dringen en klimaatverandering een halt toe te roepen. We hebben het doel om de wereld waarin wij leven mooier en schoner te maken en handelen in het belang van onze kinderen en de generaties erna.

Carbon Mining heeft na veel onderzoek een revolutionaire, bewezen techniek ontwikkeld. Met natuurlijke (niet fossiele) processen, maken of breken we de chemische bindingen tussen atomen en moleculen. We gebruiken deze techniek voor het oplossen van vervuiling en de productie van moderne, schone grondstoffen. Wij noemen dit Pure Technology

Dit project wordt ondersteund door de Europese Unie.
logo-eu-snn